Testimonials
 • משרד המדע בוחר בנו לפרוייקטים משותפים, ביניהם, שבוע החלל השנתי על שם אילן רמון ז”ל. מערכת גליליאו צעיר זכתה להערכה ולהוקרה רבה על הצלחת הפעילות.

  משרד המדע
 • משרד המדע בוחר בנו לפרוייקטים משותפים, ביניהם, שבוע החלל השנתי על שם אילן רמון ז”ל. מערכת גליליאו צעיר זכתה להערכה ולהוקרה רבה על הצלחת הפעילות.

  משרד המדע
 • ציטוט מאחד המכתבים: “הירחון ממש קל וכיפי לקריאה. תכנים במדורים השונים מנוסחים בצורה פשוטה וברורה, באופן שמאפשר להבין גם נושאים מסובכים”

  כותבים למערכת
 • ציטוט מאחד המכתבים: “הירחון ממש קל וכיפי לקריאה. תכנים במדורים השונים מנוסחים בצורה פשוטה וברורה, באופן שמאפשר להבין גם נושאים מסובכים”

  כותבים למערכת
 • גלובס בחן חמישה עיתוני ילדים: גלילאו צעיר, עיתון חי, טבע הדברים לילדים, עיניים ואצבעוני.
  ירחון גליליאו צעיר זכה לשבחים ורוב הילדים ציינו כי זהו המגזין המועדף עליהם.

  אתר גלובס, 8 בדצמבר 2011
 • גלובס בחן חמישה עיתוני ילדים: גלילאו צעיר, עיתון חי, טבע הדברים לילדים, עיניים ואצבעוני.
  ירחון גליליאו צעיר זכה לשבחים ורוב הילדים ציינו כי זהו המגזין המועדף עליהם.

  אתר גלובס, 8 בדצמבר 2011